Kỹ thuật vi điều khiển với AVR

003/TAP2003
Kỹ thuật vi điều khiển với AVR
Ngô, Diên Tập
Tự động hóa,Vi điều khiển,AVR,Tham khảo,Đo lường
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2003
472 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00762aam a2200253 i 4500
001 11232
005 20231215153940.0
c 49000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 003
b TAP2003
100 1 1 a Ngô, Diên Tập
245 1 1 a Kỹ thuật vi điều khiển với AVR
c Ngô Diên Tập
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2003
300 # # a 472 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Vi điều khiển
a AVR
a Tham khảo
a Đo lường
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân