Kỹ thuật đồ họa

006.6/HUN2002
Kỹ thuật đồ họa
Lê, Tấn Hùng,Huỳnh Quyết Thắng
Công nghệ thông tin,Kỹ thuật đồ họa,Đồ họa máy tính,Giáo trình,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2002
Sách cung cấp cho sinh viên các lý thuyết từ cơ sở đến ứng dụng nhằm kiến tạo và xử lý thông tin dưới dạng hình ảnh
311 tr.;16 x 24 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00007859 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01084aam a2200265 i 4500
001 11193
005 20230831143812.2
c 36000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 006.6
b HUN2002
100 1 1 a Lê, Tấn Hùng
245 1 1 a Kỹ thuật đồ họa
c Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2002
300 # # a 311 tr.
c 16 x 24 cm
520 # # a Sách cung cấp cho sinh viên các lý thuyết từ cơ sở đến ứng dụng nhằm kiến tạo và xử lý thông tin dưới dạng hình ảnh
653 # # a Công nghệ thông tin
a Kỹ thuật đồ họa
a Đồ họa máy tính
a Giáo trình
700 1 1 a Huỳnh Quyết Thắng
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân