Kĩ thuật vi xử lý

004/MIN2011
Kĩ thuật vi xử lý
Văn, Thế Minh
Công nghệ điện tử,Vi xử lý,Kĩ thuật vi xử lý,Giáo trình,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2011
369 tr.;18 x 26 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00014424 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00732aam a2200241 i 4500
001 11230
005 20231215145948.3
c 89000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 004
b MIN2011
100 1 1 a Văn, Thế Minh
245 1 1 a Kĩ thuật vi xử lý
c Văn Thế Minh
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2011
300 # # a 369 tr.
c 18 x 26 cm
653 # # a Công nghệ điện tử
a Vi xử lý
a Kĩ thuật vi xử lý
a Giáo trình
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân