ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation

005.8/ISA2006
ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
An toàn thông tin,Server 2006,Bảo mật dữ liệu,Công nghệ thông tin,ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
Microsoft Corp,2006
44tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000106 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000107 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000110 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000109 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000108 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01020aam a2200241 i 4500
001 11159
005 20230418092911.3
c 38800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b ISA2006
110 1 1 a Microsoft Corp
245 1 1 a ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
c Microsoft Corp
b Microsoft Corp
c 2006
300 # # a 44tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Server 2006
a Bảo mật dữ liệu
a Công nghệ thông tin
a ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân