ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation

005.8/ISA2006
ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
An toàn thông tin,Server 2006,Bảo mật dữ liệu,Công nghệ thông tin,ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
Microsoft Corp,2006
44tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01020aam a2200241 i 4500
001 11159
005 20230418092911.3
c 38800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b ISA2006
110 1 1 a Microsoft Corp
245 1 1 a ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
c Microsoft Corp
b Microsoft Corp
c 2006
300 # # a 44tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Server 2006
a Bảo mật dữ liệu
a Công nghệ thông tin
a ISA Server 2006 Standard Edition & Enterprise Edition Common Criteria Evaluation
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân