Internet vạn vật

004.67/THA2021
Internet vạn vật
Vũ, Chiến Thắng,Nguyễn Thanh Tùng
Công nghệ điện tử và truyền thông,Internet vạn vật,Vạn vật,IoT,Giáo trình
Hà Nội:Xây Dựng,2021
152 tr.;17 x 24cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00866aam a2200265 i 4500
001 11251
005 20240410135237.3
c 90000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 004.67
b THA2021
100 1 1 a Vũ, Chiến Thắng
245 1 1 a Internet vạn vật
c Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Thanh Tùng
260 # # a Hà Nội
b Xây Dựng
c 2021
300 # # a 152 tr.
c 17 x 24cm.
653 # # a Công nghệ điện tử và truyền thông
a Internet vạn vật
a Vạn vật
a IoT
a Giáo trình
700 1 1 a Nguyễn Thanh Tùng
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân