Information Security Risk Analysis

005.8/PEL2005
Information Security Risk Analysis
Thomas R. Peltier
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Information Security,Information Security Risk Analysis,Phân tích rủi ro bảo mật thông tin
Taylor & Francis Group,2005
344 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000096 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000097 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000099 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000100 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000098 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00918aam a2200241 i 4500
001 11180
005 20230816102508.6
c 102000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b PEL2005
100 1 1 a Thomas R. Peltier
245 1 1 a Information Security Risk Analysis
c Jan Killmeyer
b Taylor & Francis Group
c 2005
300 # # a 344 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Information Security
a Information Security Risk Analysis
a Phân tích rủi ro bảo mật thông tin
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân