Implementing Database Security and Auditing

005.8/BEN2009
Implementing Database Security and Auditing
Ron Ben Natan
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Database Security and Auditing,Tham khảo,Implementing Database Security and Auditing
Elsevier Digital Press,2009
433 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00962aam a2200253 i 4500
001 11163
005 20230418101543.8
020 # # a 1-55558-334-2
c 116600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b BEN2009
100 1 1 a Ron Ben Natan
245 1 1 a Implementing Database Security and Auditing
c Ron Ben Natan
b Elsevier Digital Press
c 2009
300 # # a 433 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Database Security and Auditing
a Tham khảo
a Implementing Database Security and Auditing
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân