Implementing Database Security and Auditing

005.8/BEN2009
Implementing Database Security and Auditing
Ron Ben Natan
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Database Security and Auditing,Tham khảo,Implementing Database Security and Auditing
Elsevier Digital Press,2009
433 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000062 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000065 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000061 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000064 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000063 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00962aam a2200253 i 4500
001 11163
005 20230418101543.8
020 # # a 1-55558-334-2
c 116600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b BEN2009
100 1 1 a Ron Ben Natan
245 1 1 a Implementing Database Security and Auditing
c Ron Ben Natan
b Elsevier Digital Press
c 2009
300 # # a 433 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Database Security and Auditing
a Tham khảo
a Implementing Database Security and Auditing
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân