Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp I (bài giảng)

615/CHA2006
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp I (bài giảng)
PGS. TSKH. Phan, Đình Châu
Hóa dược,Tham khảo,Kỹ thuật tổng hợp,Thuốc,Nghiên cứu thuốc
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2006
296 tr.;19 x 27 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007210 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007209 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007208 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007211 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00862aam a2200253 i 4500
001 11140
005 20230309143146.5
c 58000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 615
b CHA2006
100 1 1 a PGS. TSKH. Phan, Đình Châu
245 1 1 a Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp I (bài giảng)
c PGS. TSKH. Phan Đình Châu
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2006
300 # # a 296 tr.
c 19 x 27 cm.
653 # # a Hóa dược
a Tham khảo
a Kỹ thuật tổng hợp
a Thuốc
a Nghiên cứu thuốc
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân