Hacking Wireless Networks For Dummies

004.6/BEA2005
Hacking Wireless Networks For Dummies
Kevin Beaver,Peter T. Davis
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Hacking Wireless Networks,Networks,Hacking Wireless Networks For Dummies
Wiley Publishing,2005
387 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00944aam a2200253 i 4500
001 11171
005 20230419163832.3
c 107400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 004.6
b BEA2005
100 1 1 a Kevin Beaver
245 1 1 a Hacking Wireless Networks For Dummies
c Kevin Beaver, Peter T. Davis
b Wiley Publishing
c 2005
300 # # a 387 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Hacking Wireless Networks
a Networks
a Hacking Wireless Networks For Dummies
700 1 1 a Peter T. Davis
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân