Giáo trình Xâm nhập giả định

005.8/MIN2018
Giáo trình Xâm nhập giả định
Lê, Quang Minh (chủ biên),ThS. Nguyễn Anh Chuyên,ThS. Lê Khánh Dương
Công nghệ thông tin,An toàn thông tin,Xâm nhập giả định,Giáo trình,
Thái Nguyên:Đại học Thái Nguyên,2018
Giáo trình giới thiệu về các công cụ và kỹ thuật đang được những chuyên gia bảo mật sử dụng trong hoạt động đánh giá an toàn hệ thống thông tin
218 tr.;17 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00015981 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01342aam a2200277 i 4500
001 11191
005 20230831101557.0
c 67000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.8
b MIN2018
100 1 1 a Lê, Quang Minh (chủ biên)
245 1 1 a Giáo trình Xâm nhập giả định
c TS. Lê Quang Minh, ThS. Nguyễn Anh Chuyên, ThS. Lê Khánh Dương
260 # # a Thái Nguyên
b Đại học Thái Nguyên
c 2018
300 # # a 218 tr.
c 17 x 24 cm.
520 # # a Giáo trình giới thiệu về các công cụ và kỹ thuật đang được những chuyên gia bảo mật sử dụng trong hoạt động đánh giá an toàn hệ thống thông tin
653 # # a Công nghệ thông tin
a An toàn thông tin
a Xâm nhập giả định
a Giáo trình
700 1 1 a ThS. Nguyễn Anh Chuyên
a ThS. Lê Khánh Dương
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân