Giáo trình sơ cấp về khái niệm mỹ thuật mới bước đầu của nghệ thuật vẽ kết cấu người

750/BAO2009
Giáo trình sơ cấp về khái niệm mỹ thuật mới bước đầu của nghệ thuật vẽ kết cấu người
H.S Gia Bảo,Hoàng Yến,Hà Quốc Thịnh
Truyền thông đa phương tiện,Vẽ kết cấu người,Khái niệm mỹ thuật mới,Giáo trình,Thiết kế đồ họa
Hà Nội:Mỹ Thuật,2009
57 tr.;20 x 29 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00013713 Đang mượn(hạn trả : 7/22/2024 8:56:50 AM)
000 01102aam a2200289 i 4500
001 11236
005 20231218091407.3
c 19500
041 0 0 a vie
082 1 1 a 750
b BAO2009
100 1 1 a H.S Gia Bảo
245 1 1 a Giáo trình sơ cấp về khái niệm mỹ thuật mới bước đầu của nghệ thuật vẽ kết cấu người
c H.S Gia Bảo, Hoàng Yến, Hà Quốc Thịnh
260 # # a Hà Nội
b Mỹ Thuật
c 2009
300 # # a 57 tr.
c 20 x 29 cm
653 # # a Truyền thông đa phương tiện
a Vẽ kết cấu người
a Khái niệm mỹ thuật mới
a Giáo trình
a Thiết kế đồ họa
654 a Mỹ thuật
700 1 1 a Hoàng Yến
a Hà Quốc Thịnh
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân