Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

005.133/VIN2010
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C
Vũ, Thành Vinh,Đinh Xuân Nam,Trần Thị Xuân
Kinh tế,Ngôn ngữ lập trình,Lập trình C,Giáo trình,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2010
Giáo trình cung cấp cho sinh viên về những cách giải bài toán trong điện tử và kỹ thuật số bằng ngôn ngữ lập trình.
243 tr.;15,5 x 22,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00000539 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01170aam a2200277 i 4500
001 11185
005 20230830102615.2
c 78000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.133
b VIN2010
100 1 1 a Vũ, Thành Vinh
245 1 1 a Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C
c Vũ Thành Vinh, Đinh Xuân Nam, Trần Thị Xuân
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2010
300 # # a 243 tr.
c 15,5 x 22,5 cm
520 # # a Giáo trình cung cấp cho sinh viên về những cách giải bài toán trong điện tử và kỹ thuật số bằng ngôn ngữ lập trình.
653 # # a Kinh tế
a Ngôn ngữ lập trình
a Lập trình C
a Giáo trình
700 1 1 a Đinh Xuân Nam
a Trần Thị Xuân
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân