Giáo trình Matlab

005.3/TAO2005
Giáo trình Matlab
Matlab,Công nghệ thông tin,Tự động hóa,Giáo trình,
In lần thứ nhất. -Tp. Hồ Chí Minh:Đà Nẵng,2005
Matlab là phần mềm của hãng Mathworks để tính toán số và trực quan rất cao.
192 tr.;14,5 x 20,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00006932 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00006928 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00006933 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00006935 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00950aam a2200265 i 4500
001 11188
005 20231006151951.6
c 30000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.3
b TAO2005
110 1 1 a Phan Thanh Tao
245 1 1 a Giáo trình Matlab
c Phan Thanh Tao
250 # # a In lần thứ nhất
260 # # a Tp. Hồ Chí Minh
b Đà Nẵng
c 2005
300 # # a 192 tr.
c 14,5 x 20,5 cm
520 # # a Matlab là phần mềm của hãng Mathworks để tính toán số và trực quan rất cao.
653 # # a Matlab
a Công nghệ thông tin
a Tự động hóa
a Giáo trình
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân