Giáo trình Matlab

005.3/TAO2005
Giáo trình Matlab
Matlab,Công nghệ thông tin,Tự động hóa,Giáo trình,
In lần thứ nhất. -Tp. Hồ Chí Minh:Đà Nẵng,2005
Matlab là phần mềm của hãng Mathworks để tính toán số và trực quan rất cao.
192 tr.;14,5 x 20,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00950aam a2200265 i 4500
001 11188
005 20231006151951.6
c 30000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.3
b TAO2005
110 1 1 a Phan Thanh Tao
245 1 1 a Giáo trình Matlab
c Phan Thanh Tao
250 # # a In lần thứ nhất
260 # # a Tp. Hồ Chí Minh
b Đà Nẵng
c 2005
300 # # a 192 tr.
c 14,5 x 20,5 cm
520 # # a Matlab là phần mềm của hãng Mathworks để tính toán số và trực quan rất cao.
653 # # a Matlab
a Công nghệ thông tin
a Tự động hóa
a Giáo trình
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân