Giáo trình Mật mã học và hệ thống thông tin an toàn

005.8/TUN2011
Giáo trình Mật mã học và hệ thống thông tin an toàn
Thái, Thanh Tùng
Công nghệ thông tin,An toàn thông tin,Mật mã học,Giáo trình,Hệ thống thông tin an toàn
Hà Nội:Thông tin và truyền thông,2011
Cuốn sách giúp người học tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất của lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin
218 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00012266 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01136aam a2200265 i 4500
001 11190
005 20230831092615.5
c 48000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.8
b TUN2011
100 1 1 a Thái, Thanh Tùng
245 1 1 a Giáo trình Mật mã học và hệ thống thông tin an toàn
c TS. Thái Thanh Tùng
260 # # a Hà Nội
b Thông tin và truyền thông
c 2011
300 # # a 218 tr.
c 16 x 24 cm.
520 # # a Cuốn sách giúp người học tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất của lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin
653 # # a Công nghệ thông tin
a An toàn thông tin
a Mật mã học
a Giáo trình
a Hệ thống thông tin an toàn
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân