Giáo trình Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 1

005.13/TE2006
Giáo trình Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 1
Nguyễn, Đình Tê,Hoàng Đức Hải
Công nghệ thông tin,Ngôn ngữ C,Giáo trình,Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C,
TP. Hồ Chí Minh:Phương Đông,2006
316 tr.;16 x 24 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00006216 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00918aam a2200253 i 4500
001 11237
005 20231218095444.8
c 59000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.13
b TE2006
100 1 1 a Nguyễn, Đình Tê
245 1 1 a Giáo trình Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 1
c Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải
260 # # a TP. Hồ Chí Minh
b Phương Đông
c 2006
300 # # a 316 tr.
c 16 x 24 cm
653 # # a Công nghệ thông tin
a Ngôn ngữ C
a Giáo trình
a Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C
700 1 1 a Hoàng Đức Hải
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân