Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

324.25970709/GIA2006
Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam,Lịch sử Đảng,Khoa học cơ bản,Giáo trình,
Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung. -Hà Nội:Chính trị quốc gia,2006
385 tr.;14,5 x 20,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00954aam a2200253 i 4500
001 11187
005 20230831084249.5
c 19500
041 0 0 a vie
082 1 1 a 324.25970709
b GIA2006
110 1 1 a Bộ Giáo dục và đào tạo
245 1 1 a Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
c Bộ Giáo dục và đào tạo
250 # # a Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung
260 # # a Hà Nội
b Chính trị quốc gia
c 2006
300 # # a 385 tr.
c 14,5 x 20,5 cm
653 # # a Đảng cộng sản Việt Nam
a Lịch sử Đảng
a Khoa học cơ bản
a Giáo trình
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân