Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

004.6/QUY2010
Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
Đỗ, Văn Quyền,Nguyễn Thị Ngân
Công nghệ điện tử truyền thông,Kỹ thuật chuyển mạch,Tổng đài,Giáo trình,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2010
Giáo trình được biên soạn với mục đích giúp người đọc nắm bắt được các kỹ thuật chuyển mạch đã và đang được sử dụng ở các tổng đài trong mạng viễn thông
326 tr.;15,5 x 22,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 34
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00000099 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000128 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000007 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000166 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000137 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000026 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000165 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000133 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000148 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000164 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000079 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000011 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00014795 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000138 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000050 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00009467 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000182 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000156 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000176 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000115 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000063 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000069 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000146 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000052 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000144 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000173 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000061 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000117 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000068 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000106 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000059 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00009466 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00000184 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00015104 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01228aam a2200265 i 4500
001 11183
005 20230830095037.6
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 004.6
b QUY2010
100 1 # a Đỗ, Văn Quyền
245 1 0 a Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
c Đỗ Văn Quyền, Nguyễn Thị Ngân
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2010
300 # # a 326 tr.
c 15,5 x 22,5 cm
520 # # a Giáo trình được biên soạn với mục đích giúp người đọc nắm bắt được các kỹ thuật chuyển mạch đã và đang được sử dụng ở các tổng đài trong mạng viễn thông
653 # # a Công nghệ điện tử truyền thông
a Kỹ thuật chuyển mạch
a Tổng đài
a Giáo trình
700 1 # a Nguyễn Thị Ngân
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân