Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

004.6/QUY2010
Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
Đỗ, Văn Quyền,Nguyễn Thị Ngân
Công nghệ điện tử truyền thông,Kỹ thuật chuyển mạch,Tổng đài,Giáo trình,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2010
Giáo trình được biên soạn với mục đích giúp người đọc nắm bắt được các kỹ thuật chuyển mạch đã và đang được sử dụng ở các tổng đài trong mạng viễn thông
326 tr.;15,5 x 22,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01228aam a2200265 i 4500
001 11183
005 20230830095037.6
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 004.6
b QUY2010
100 1 # a Đỗ, Văn Quyền
245 1 0 a Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
c Đỗ Văn Quyền, Nguyễn Thị Ngân
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2010
300 # # a 326 tr.
c 15,5 x 22,5 cm
520 # # a Giáo trình được biên soạn với mục đích giúp người đọc nắm bắt được các kỹ thuật chuyển mạch đã và đang được sử dụng ở các tổng đài trong mạng viễn thông
653 # # a Công nghệ điện tử truyền thông
a Kỹ thuật chuyển mạch
a Tổng đài
a Giáo trình
700 1 # a Nguyễn Thị Ngân
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân