Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

324.2597075/GIA2013
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam,Đường lối cách mạng,Khoa học cơ bản,Giáo trình,
Hà Nội:Chính trị quốc gia,2013
Giáo trình dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Leenin, tư tưởng Hồng Chí Minh
260 tr.;14,5 x 20,5 cm
Sách
Tổng số cuốn : 2
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00011486 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo trình GT00011488 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01134aam a2200253 i 4500
001 11186
005 20230830154007.5
c 22000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 324.2597075
b GIA2013
110 1 1 a Bộ Giáo dục và đào tạo
245 1 1 a Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
c Bộ Giáo dục và đào tạo
260 # # a Hà Nội
b Chính trị quốc gia
c 2013
300 # # a 260 tr.
c 14,5 x 20,5 cm
520 # # a Giáo trình dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Leenin, tư tưởng Hồng Chí Minh
653 # # a Đảng cộng sản Việt Nam
a Đường lối cách mạng
a Khoa học cơ bản
a Giáo trình
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân