Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

005.7/TAO2018
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Nguyễn, Văn Tảo,Ngô Thị Lan,Phạm Thị Thương,Hà Thị Thanh,Dương Thị Quy,Nguyễn Lan Oanh
Công nghệ thông tin,Cấu trúc dữ liệu,Thuật toán,Giáo trình,
Thái Nguyên:Đại học Thái Nguyên,2018
218tr.;17 x 24cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01036aam a2200301 i 4500
001 11248
005 20240409161803.6
c 58000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.7
b TAO2018
100 1 1 a Nguyễn, Văn Tảo
245 1 1 a Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
c Nguyễn Văn Tảo
260 # # a Thái Nguyên
b Đại học Thái Nguyên
c 2018
300 # # a 218tr.
c 17 x 24cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a Cấu trúc dữ liệu
a Thuật toán
a Giáo trình
700 1 1 a Ngô Thị Lan
a Phạm Thị Thương
a Hà Thị Thanh
a Dương Thị Quy
a Nguyễn Lan Oanh
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân