Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu

005.8/SU2015
Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu
Trần, Đức Sự (chủ biên),Nguyễn Văn Tảo,Trần Thị Lượng
Công nghệ thông tin,An toàn thông tin,An toàn dữ liệu,Giáo trình,Bảo mật dữ liệu
Thái Nguyên:Đại học Thái Nguyên,2015
Nội dung chính trong giáo trình chủ yếu đề cập đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin bằng các giao thức và thuật toán mật mã - một công cụ vốn đã xuất hiện và được sử dụng từ sớm để bảo đảm tính bí mật cho thông tin
236 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00014215 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01472aam a2200289 i 4500
001 11189
005 20230831090643.5
c 80000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.8
b SU2015
100 1 1 a Trần, Đức Sự (chủ biên)
245 1 1 a Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu
c Trần Đức Sự, Nguyễn Văn Tảo, Trần Thị Lượng
260 # # a Thái Nguyên
b Đại học Thái Nguyên
c 2015
300 # # a 236 tr.
c 16 x 24 cm.
520 # # a Nội dung chính trong giáo trình chủ yếu đề cập đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin bằng các giao thức và thuật toán mật mã - một công cụ vốn đã xuất hiện và được sử dụng từ sớm để bảo đảm tính bí mật cho thông tin
653 # # a Công nghệ thông tin
a An toàn thông tin
a An toàn dữ liệu
a Giáo trình
a Bảo mật dữ liệu
700 1 1 a Nguyễn Văn Tảo
a Trần Thị Lượng
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân