E-mail Security A Pocket Guide

005.8/FUR2010
E-mail Security A Pocket Guide
Steven Furnell,Paul Dowland
An toàn thông tin,E-mail Security,E-mail,Công nghệ thông tin,E-mail Security A Pocket Guide
IT Covernance Publishing,2010
100tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000029 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000027 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000028 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000030 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000026 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00958aam a2200265 i 4500
001 11160
005 20230418092652.4
020 # # a 978-1-84928-097-6
c 50000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b FUR2010
100 1 1 a Steven Furnell
245 1 1 a E-mail Security A Pocket Guide
c Steven Furnell, Paul Dowland
b IT Covernance Publishing
c 2010
300 # # a 100tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a E-mail Security
a E-mail
a Công nghệ thông tin
a E-mail Security A Pocket Guide
700 1 1 a Paul Dowland
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân