Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc

615.9/BIN2007
Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc
PGS. TS. Hoàng, Văn Bính
Độc chất học công nghiệp,Tham khảo,Dự phòng nhiễm độc,,
Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. -Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2007
735 tr.;14,5 x 20,5 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007565 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007566 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007564 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007567 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00926aam a2200241 i 4500
001 11136
005 20230308102713.0
c 65000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 615.9
b BIN2007
100 1 1 a PGS. TS. Hoàng, Văn Bính
245 1 1 a Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc
c PGS. TS. Hoàng Văn Bính
250 # # a Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2007
300 # # a 735 tr.
c 14,5 x 20,5 cm.
653 # # a Độc chất học công nghiệp
a Tham khảo
a Dự phòng nhiễm độc
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân