Độ dẻo & độ bền kim loại

620.1/NGH2012
Độ dẻo & độ bền kim loại
GS. TS. Đỗ, Minh Nghiệp,PGS. TS. Trần Quốc Thắng
Tự động hóa,Tham khảo,Độ dẻo & độ bền kim loại,Độ dẻo kim loại,Độ bền kim loại
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2012
254 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007708 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007707 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007705 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007704 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007706 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00974aam a2200265 i 4500
001 11149
005 20230310153221.1
c 80000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 620.1
b NGH2012
100 1 1 a GS. TS. Đỗ, Minh Nghiệp
245 1 1 a Độ dẻo & độ bền kim loại
c GS. TS. Đỗ Minh Nghiệp, PGS. TS. Trần Quốc Thắng
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2012
300 # # a 254 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Độ dẻo & độ bền kim loại
a Độ dẻo kim loại
a Độ bền kim loại
700 1 1 a PGS. TS. Trần Quốc Thắng
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân