Điện kỹ thuật

621.3/BIC2008
Điện kỹ thuật
TS. Phan, Ngọc Bích
Tự động hóa,Tham khảo,Điện kỹ thuật,Điện,Công nghệ điện tử
Lần thứ 3. -Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2008
304 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007364 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007365 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007367 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007366 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00814aam a2200265 i 4500
001 11144
005 20230309162746.8
c 42000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 621.3
b BIC2008
100 1 1 a TS. Phan, Ngọc Bích
245 1 1 a Điện kỹ thuật
c TS. Phan Ngọc Bích
250 # # a Lần thứ 3
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2008
300 # # a 304 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Điện kỹ thuật
a Điện
a Công nghệ điện tử
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân