Data Communications and Networking

004.6/FOR2007
Data Communications and Networking
Behrouz A. Forouzan
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Data Communications,Networking,Data Communications and Networking
McGraw Hill,2007
1171 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000040 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000036 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000037 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000039 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000038 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00864aam a2200241 i 4500
001 11168
005 20230419105131.2
c 264200
041 0 0 a eng
082 1 1 a 004.6
b FOR2007
100 1 1 a Behrouz A. Forouzan
245 1 1 a Data Communications and Networking
c Behrouz A. Forouzan
b McGraw Hill
c 2007
300 # # a 1171 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Data Communications
a Networking
a Data Communications and Networking
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân