Data Communications and Networking

004.6/FOR2007
Data Communications and Networking
Behrouz A. Forouzan
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Data Communications,Networking,Data Communications and Networking
McGraw Hill,2007
1171 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00864aam a2200241 i 4500
001 11168
005 20230419105131.2
c 264200
041 0 0 a eng
082 1 1 a 004.6
b FOR2007
100 1 1 a Behrouz A. Forouzan
245 1 1 a Data Communications and Networking
c Behrouz A. Forouzan
b McGraw Hill
c 2007
300 # # a 1171 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Data Communications
a Networking
a Data Communications and Networking
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân