Cryptography and data security

005.8/DEN1982
Cryptography and data security
Dorothy Elizabeth Robling Denning
An toàn thông tin,Mật mã,Bảo mật dữ liệu,Công nghệ thông tin,Cryptography and data security
Addison - Wesley Publishing Company,1982
400 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000138 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000137 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000139 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000136 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000140 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00980aam a2200253 i 4500
001 11156
005 20230418094456.0
020 # # a 0-201-10150-5
c 113800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b DEN1982
100 1 1 a Dorothy Elizabeth Robling Denning
245 1 1 a Cryptography and data security
c Dorothy Elizabeth Robling Denning
b Addison - Wesley Publishing Company
c 1982
300 # # a 400 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Mật mã
a Bảo mật dữ liệu
a Công nghệ thông tin
a Cryptography and data security
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân