Cryptography and data security

005.8/DEN1982
Cryptography and data security
Dorothy Elizabeth Robling Denning
An toàn thông tin,Mật mã,Bảo mật dữ liệu,Công nghệ thông tin,Cryptography and data security
Addison - Wesley Publishing Company,1982
400 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00980aam a2200253 i 4500
001 11156
005 20230418094456.0
020 # # a 0-201-10150-5
c 113800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b DEN1982
100 1 1 a Dorothy Elizabeth Robling Denning
245 1 1 a Cryptography and data security
c Dorothy Elizabeth Robling Denning
b Addison - Wesley Publishing Company
c 1982
300 # # a 400 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Mật mã
a Bảo mật dữ liệu
a Công nghệ thông tin
a Cryptography and data security
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân