Công nghệ ASP. NET Core Tập 1 - Razor Pages

005.13/THA2021
Công nghệ ASP. NET Core Tập 1 - Razor Pages
Nguyễn, Toàn Thắng,Nguyễn Thị Duyên,Lê Hoàng Hiệp,Vũ Việt Dũng,Nguyễn Thanh Tùng,Dương Thu Mây
Công nghệ thông tin,Công nghệ ASP.NET,ASP.NET Core,Giáo trình,
Hà Nội:Giao thông vận tải,2021
292 tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01062aam a2200301 i 4500
001 11254
005 20240411100322.2
c 180000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.13
b THA2021
100 1 1 a Nguyễn, Toàn Thắng
245 1 1 a Công nghệ ASP. NET Core Tập 1 - Razor Pages
c Nguyễn Toàn Thắng
260 # # a Hà Nội
b Giao thông vận tải
c 2021
300 # # a 292 tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a Công nghệ ASP.NET
a ASP.NET Core
a Giáo trình
700 1 1 a Nguyễn Thị Duyên
a Lê Hoàng Hiệp
a Vũ Việt Dũng
a Nguyễn Thanh Tùng
a Dương Thu Mây
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân