Configuring Windows Server 2008 Applications Infrastructure MCTS EXAM 70-643

005.4/MAC2008
Configuring Windows Server 2008 Applications Infrastructure MCTS EXAM 70-643
J.C. Mackin,Anil Desai
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Windows Server 2008,Configuring,Configuring Windows Server 2008 Applications Infrastructure MCTS EXAM 70-643
Microsoft,2008
710 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000134 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000132 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000133 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000131 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000135 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01062aam a2200253 i 4500
001 11170
005 20230419155210.6
c 172000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.4
b MAC2008
100 1 1 a J.C. Mackin
245 1 1 a Configuring Windows Server 2008 Applications Infrastructure MCTS EXAM 70-643
c J.C. Mackin , Anil Desai
b Microsoft
c 2008
300 # # a 710 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Windows Server 2008
a Configuring
a Configuring Windows Server 2008 Applications Infrastructure MCTS EXAM 70-643
700 1 1 a Anil Desai
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân