College Algebra and trigonometry Second Edition

512.9/AUF1993
College Algebra and trigonometry Second Edition
Richard N. Aufmann,Vernon C.Barker,Richard D. Nation, JR
College Algebra,Toán học,Tham khảo,Đại số,Algebra
America:Houghton Mifflin Company,1993
646 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01102aam a2200301 i 4500
001 11242
005 20240110094819.8
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 512.9
b AUF1993
100 1 1 a Richard N. Aufmann
245 1 1 a College Algebra and trigonometry Second Edition
c Richard N. Aufmann, Vernon C.Barker, Richard D. Nation, JR
260 # # a America
b Houghton Mifflin Company
c 1993
300 # # a 646 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a College Algebra
a Toán học
a Tham khảo
a Đại số
a Algebra
654 a Trigonometry
a Lượng giác
700 1 1 a Vernon C.Barker
a Richard D. Nation, JR
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân