Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

620.1/CUO2008
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
Đặng, Việt Cương
Tự động hóa,Tham khảo,Cơ ứng dụng,Kỹ thuật,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2008
372 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007848 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00834aam a2200253 i 4500
001 11148
005 20230310104603.8
c 68000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 620.1
b CUO2008
100 1 1 a Đặng, Việt Cương
245 1 1 a Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
c Đặng Việt Cương
b In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2008
300 # # a 372 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Cơ ứng dụng
a Kỹ thuật
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân