Cơ sở robot công nghiệp

629.8/KHA2023
Cơ sở robot công nghiệp
GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang,GS.TS. Chu Anh Mỳ
Công nghệ tự động hóa,Robot công nghiệp,Cơ sở robot công nghiệp,Robot,Giáo trình
Bắc Ninh:Giáo dục Việt Nam,2023
307tr.;16 x 24cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00956aam a2200265 i 4500
001 11250
005 20240410092512.8
c 100000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 629.8
b KHA2023
100 1 1 a GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang
245 1 1 a Cơ sở robot công nghiệp
c GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang, GS.TS. Chu Anh Mỳ
260 # # a Bắc Ninh
b Giáo dục Việt Nam
c 2023
300 # # a 307tr.
c 16 x 24cm.
653 # # a Công nghệ tự động hóa
a Robot công nghiệp
a Cơ sở robot công nghiệp
a Robot
a Giáo trình
700 1 1 a GS.TS. Chu Anh Mỳ
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân