Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dơcj phòng và chữa các bệnh virut ở người

615.8/BAN2010
Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dơcj phòng và chữa các bệnh virut ở người
Đái, Duy Ban
Hợp chất thiên nhiên,Tham khảo,Thảo dược,Phòng và chữa bệnh,Bệnh virut
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2010
157 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007168 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007171 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007169 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007167 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007170 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00952aam a2200253 i 4500
001 11139
005 20230309104320.4
c 35000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 615.8
b BAN2010
100 1 1 a Đái, Duy Ban
245 1 1 a Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dơcj phòng và chữa các bệnh virut ở người
c Đái Duy Ban, Lữ Thị Cẩm Vân, Đái Ngân HÀ
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2010
300 # # a 157 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Hợp chất thiên nhiên
a Tham khảo
a Thảo dược
a Phòng và chữa bệnh
a Bệnh virut
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân