Bài tập dao động kỹ thuật

620.3/KHA2009
Bài tập dao động kỹ thuật
GS. TSKH Nguyễn, Văn Khang,Thái Mạnh Cầu,Vũ Văn Khiêm,Nguyễn Hồng Điền,Nguyễn Nhật Lệ
Tự động hóa,Tham khảo,Bài tập,Dao động kỹ thuật,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2009
242 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00009003 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00009005 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00009004 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00009002 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00978aam a2200289 i 4500
001 11147
005 20230310095339.1
c 48000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 620.3
b KHA2009
100 1 1 a GS. TSKH Nguyễn, Văn Khang
245 1 1 a Bài tập dao động kỹ thuật
c GS. TSKH Nguyễn Văn Khang
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2009
300 # # a 242 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Bài tập
a Dao động kỹ thuật
700 1 1 a Thái Mạnh Cầu
a Vũ Văn Khiêm
a Nguyễn Hồng Điền
a Nguyễn Nhật Lệ
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân