An Introduction to Crytography

003/MOL2007
An Introduction to Crytography
Kenneth H. Rosen
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Crytography,An Introduction to Crytography,Mật mã học
Taylor & Francis Group,2007
413 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00836aam a2200241 i 4500
001 11174
005 20230504095116.2
c 128600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 003
b MOL2007
100 1 1 a Kenneth H. Rosen
245 1 1 a An Introduction to Crytography
c Kenneth H. Rosen
b Taylor & Francis Group
c 2007
300 # # a 413 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Crytography
a An Introduction to Crytography
a Mật mã học
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân