An Introduction to Crytography

003/MOL2007
An Introduction to Crytography
Kenneth H. Rosen
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Crytography,An Introduction to Crytography,Mật mã học
Taylor & Francis Group,2007
413 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000105 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000104 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000102 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000101 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000103 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00836aam a2200241 i 4500
001 11174
005 20230504095116.2
c 128600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 003
b MOL2007
100 1 1 a Kenneth H. Rosen
245 1 1 a An Introduction to Crytography
c Kenneth H. Rosen
b Taylor & Francis Group
c 2007
300 # # a 413 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Crytography
a An Introduction to Crytography
a Mật mã học
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân