C# 2005 Tập 4 - Quyển 1 Lập trình cơ sở dữ liệu

005.4/KHA2006
C# 2005 Tập 4 - Quyển 1 Lập trình cơ sở dữ liệu
Phạm, Hữu Khang,Hoàng Đức Hải,Trần Tiến Dũng
Công nghệ thông tin,Tự động hóa,Tham khảo,Cơ sở dữ liệu,Lập trình
TP. Hồ Chí Minh:Lao động xã hội,2006
432 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01006aam a2200277 i 4500
001 11231
005 20231215153007.2
c 89000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.4
b KHA2006
100 1 1 a Phạm, Hữu Khang
245 1 1 a C# 2005 Tập 4 - Quyển 1 Lập trình cơ sở dữ liệu
c Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng
260 # # a TP. Hồ Chí Minh
b Lao động xã hội
c 2006
300 # # a 432 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a Tự động hóa
a Tham khảo
a Cơ sở dữ liệu
a Lập trình
700 1 1 a Hoàng Đức Hải
a Trần Tiến Dũng
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân